Magdalena Daszkiewicz - O mnie

Centrum Terapii Dziecięcej - Terapeuta Integracji Sensorycznej

O mnie


Nazywam się Magdalena Daszkiewicz.

Jestem właścicielką Centrum Terapii Dziecięcej “Integra”, gdzie pracuję również jako psycholog oraz terapeuta SI.

Studia psychologiczne ukończyłam w 2003 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją psychologia edukacyjna.

W roku 2006 otrzymałam certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej i zostałam członkiem Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej.

W kwietniu 2008 roku otworzyłam prywatny gabinet, gdzie zajmuję się głównie diagnozą oraz terapią zaburzeń integracji sensorycznej oraz psychologiczną diagnozą w zakresie trudności szkolnych.

W roku 2009 ukończyłam staże diagnostyczne prowadzone przez wieloletniego terapeutę i trenera SI, psychologa klinicznego Zbigniewa Przyrowskiego, który jest autorem wielu publikacji, twórcą kilku metod diagnostycznych, redaktorem naczelnym pierwszego w Polsce pisma o integracji sensorycznej oraz prekursorem metody integracji sensorycznej w Polsce.

Magdalena Daszkiewicz - Szkolenie Terapeuty Integracji Sensorycznej
Magdalena Daszkiewicz - Prezentacja zaburzeń integracji sensorycznej

W roku 2011 ukończyłam szkolenie „Diagnoza i terapia małego dziecka oraz dziecka z autyzmem”, a w maju 2012 szkolenie „Ramowy plan terapii dla poszczególnych dysfunkcji procesów SI”. Oba szkolenia były prowadzone przez doświadczone trenerki i terapeutki Integracji Sensorycznej Małgorzatę Kamienik oraz Magdalenę Okrzasę.