Centrum Terapii Dziecięcej IntegraZdjęcie
  • Centrum Terapii Dziecięcej Integra
  • Centrum Terapii Dziecięcej Integra - Aktualności
  • Magdalena Daszkiewicz - O mnie
  • Centrum Terapii Dziecięcej Integra - O Centrum
  • Integracja Sensoryczna
  • Kwestionariusze
  • Galeria
  • Kontakt
Centrum Terapii Dziecięcej Integra - Facebook

Diagnoza integracji sensorycznej

Do diagnozy zaburzeń opracowane są specjalne metody: Południowo-Kalifornijskie Testy Integracji Sensorycznej /SCSIT / i Testy Praksji /SIPT/, a także próby kliniczne.

Diagnoza przebiega zazwyczaj w trakcie 2 spotkań, trwających ok. 60 minut.
Pierwsze to spotkanie z rodzicem/rodzicami polegające na przeprowadzeniu badań kwestionariuszowych oraz wywiadu dotyczącego przebiegu ciąży, porodu, rozwoju dziecka w zakresie tak zwanych „kamieni milowych” czy ewentualnych problemów zdrowotnych.

Drugie spotkanie odbywa się z dzieckiem. Podczas tego spotkania przeprowadzene są testy. Możliwość przeprowadzenia testów zależna jest od wieku i występujących zaburzeń. Dzieci poniżej 4 roku życia i te wobec których nie można zastosować testów np. dzieci z upośledzeniem umysłowym, dzieci autystyczne lub dzieci nie współpracujące z innych powodów badane są jedynie próbami obserwacji klinicznej.
Integra © 2008 | Wykonanie: Tomasz Hołderny